Parkering

Medlemmar i Brf Tråget kan  i mån av tillgänglighet hyra parkering, föreningen har fyra olika typer av parkeringsplatser.

Parkeringsalternativ                                             
– Varmgarage – 396 kr/månad                                                                  
– Kallgarage – 248 kr/månad                                                                       
– Parkeringsplats med elstolpe – 176 kr/månad                                
– Parkeringsplats utan elstolpe – 150 kr/månad
– MC-parkering i varmgarage – 150 kr/månad                                               

Föreningen tillämpar ett kö-system som hanteras av styrelsen.

Förfrågan/uppsägning och andra parkeringsrelaterade frågor skickas till parkering@brftraget.se.

Nycklar hämtas/återlämnas hos Erik Larsson. 

OBS! Endast bildäck och cykel får förvaras i garagen p g a brandrisk.

Parkeringsböter

Föreningen har ett samarbete med ett vaktbolag som bötfäller bilar som står parkerade runt fastigheten på platser som inte är avsedda för parkering.