Stadgar och årsredovisningar

Brf Trågets senast godkända stadgar

Brf tråget – stadgar

Brf Trågets senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017, föreningen redovisar brutet räkenskapsår månadsskiftet Augusti/September. Årsredovisningen sammanställs i samarbete med vår samarbetsparter för ekonomiskt förvaltning, SBC.

Brf tråget – årsredovisning 2016/2017