Kontakta oss

Styrelse består av följande ledamöter och suppleanter.

Ordförande:
Tore Einholt – 072-2318151

Vice ordförande:
Kerstin Holm – 073-6293360

Sekreterare:
Pia Edfeldt – 076-8532403

Ledamöter (ansvarsområde):
Ulf Elfving (Fastighetsfrågor) – 070-5533934
Erik Larsson (Parkering) – parkering@brftraget.se
Lena Nyman (Ekonomi) – 070-6884916
Dan Wirström (Hemsida & ekonomi) – 070-0533836

Suppleanter:
Lena Berger – kvällstid 072-0031216

org.nr 717600-6224

Du kan kontakta styrelsen genom att maila styrelsen@brftraget.se eller fylla i kontaktformuläret nedan.