Felanmälan

Felanmälan fastighet

Vatten: Vid fel på fastigheten t ex vattenläcka, stopp i avlopp, krånglande dörrar – anmäl till UBC 018-12 55 38. Vid större fel på kvällar och helger – ring styrelsen omgående.

El: Huvudsäkringen till lägenheterna finns i elcentralerna i källarna. Flera i styrelsen har nyckel till dem, vilket kan vara bra att veta om huvudsäkringen går på kvällstid.

Trappstäd: Föreningen samarbetar med Ekeby städ som städar varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka under sommarhalvåret. Kontakta styrelsen vid behov.and:

Bredband: Banhof kundservice, 010 – 510 00 00 / kundservice@banhof.se

Garage: Felanmälan gällande garage som inte är av brådskande karaktär skickas lämpligast tillparkering@brftraget.se

För övriga ärenden hänvisas medlemmar till att skicka ett mail till styrelsen@brftraget.se