Gemensamma utrymmen

Tvättstugor

Tvättstugor – finns i källarna på Årstag. 18 D, Gröna g. 9, Verkmästarg. 1 D och Årstag. 20 D.

För att boka tvättid markerar du ett pass på bokningstavlan utanför med din låskolv. Det är fritt att använda vilken tvättstuga som helst. Kom ihåg att boka av den tid du inte tänker använda. Flytta på låskolven när du tvättat klart. Du får ta över ett tvättpass om den som bokat inte påbörjat sitt pass inom en timme. Torkrummet får användas 45 min efter avslutad tvättid.

Medlemmarna ansvarar för att följa de instruktioner som finns i tvättstugorna gällande användande av maskiner samt rutiner för städning av tvätt-och torkrum.

Mattvätt –  I tvättstugan på Årstagatan 18 D finns en manuell tvättmaskin med stor trumma lämplig för t ex tvätt av mattor.

Torkställning – finns utanför Årstagatan 18D samt utanför Årstagatan 20D.

Miljöstuga

Föreningens miljöstuga finns på innergården, en fristående byggnad mellan kallgaragen och Årstagatan 20. I miljöstugan kan du lämna matavfall, brännbara sopor, färgat och ofärgat glas, metall- och, plastförpackningar, wellpapp/kartonger/pappersförpackningar, tidningar, batterier, ljuskällor och småelektronik.

Övriga sopor, t ex grovsopor, renoverings- och flyttavfall ska du lämna på återvinningsstationen på Spikgatan 1. Närmaste miljöstation (för farliga ämnen) är OK/Q8-macken på Årstagatan 5-7.

Platta till förpackningar och tillslut påsar så att soporna inte ligger lösa och börjar lukta.

Här finner du en länk med information om hur avfallet ska källsorteras. 

Innergård och utomhusmiljöer

Trädgårdsmöbler finns på gården under den varma årstiden. Tänk på att ställa tillbaka dem om du flyttar dem.

Grill finns vid pergolan. Grillkol samt rengöring av grillgaller står du som medlem för.

Odlingslotter – Föreningen har 10 st odlingslotter på baksidan av Årstagatan 18. En odlingslott kostar 100 kr/år. Kösystem. Kontakta Ola Jansson, mobil 073-551 71 92.

Det är förbjudet att rastar hundar på innergården om en hund utför sina behov på området ansvarar ägaren för att ta upp och slänga det i en papperskorg. Hundar som vistas på föreningens område skall vara kopplade.

Gemensamma inomhusmiljöer

Bastu finns på Gröna g 9 i källaren. Kontakta Sofia Holm, telefon 070-888 89 68.

Vävlokal finns i källaren på Årstagatan 18 D. Kontakta Kerstin Holm, telefon 0736-29 33 60.

Hobbylokal finns på Gröna gatan 7 (källarplanet, ingång från gaveln). Denna kan utnyttjas mot mot en depositionsavgift på 200 kr, som du får tillbaka om du har lämnat lokalen i städat skick. För bokning och upphämtning av nyckel till lokalen, ring Sofia Holm 070-888 89 68 .

Ingångar och gångstråk och förråd

Entré-och källardörrar: Vintertid går mycket värme förlorad till stora kostnader för föreningen om dörrar står öppna. Katter smiter gärna in i trappuppgångar och källare. Mycket damm och smuts blåser in. Även ur brandsäkerhetssynpunkt är det viktigt att ytterdörrar och dörrar till tvättstugor och torkrum är stängda. Det gäller även fönster i dessa lokaler. I trapphusen får inga barnvagnar eller brännbart förvaras enligt brandmyndigheten. Läs gärna anslaget från brandmyndigheten.

Trappstäd. Städfirman Ekeby städ städar varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka under sommarhalvåret.

I källargångar och källarförrådsgångar får inga saker förvaras pga brandrisk. Förråden ska vara låsta med hänglås som medlemmarna själva står för.

För att minska risken för att obehöriga har tillträde till förråd så skall medlemmar utrusta förråden med lås, både för att minska risken för stölder men för brandsäkerheten.