Parkering

Medlemmar i Brf Tråget kan  i mån av tillgänglighet hyra parkering, föreningen har fyra olika typer av parkeringsplatser.

Parkeringsalternativ                                             
Varmgarage – 440 kr/månad                                                                  
Kallgarage – 310 kr/månad                                                                       
Parkeringsplats med elstolpe – 255 kr/månad                                
Parkeringsplats utan elstolpe – 220 kr/månad
MC-parkering i varmgarage – 200 kr/månad                                               

Föreningen tillämpar ett kö-system som hanteras av styrelsen.

Förfrågan/uppsägning och andra parkeringsrelaterade frågor skickas till parkering@brftraget.se.

Nycklar hämtas/återlämnas hos Lena Nyman. 

OBS! Endast bildäck och cykel får förvaras i garagen p g a brandrisk.

Parkeringsböter

Föreningen har ett samarbete med ett vaktbolag som bötfäller bilar som står parkerade runt fastigheten på platser som inte är avsedda för parkering.