Viktig information och regler

Viktig information

Som medlem i bostadsrättsföreningen har du vissa ansvar, nedan har vi samlat information om några av de viktigaste aspekterna med att vara bostadsrättsinnehavare: Här hittar du lite allmän info om bostadsrätter.  Brf tråget har tagit fram ett dokument för att informera medlemmar om några viktiga områden du finner dokumentet Här.

Försäkringar

Bostadsföreningen har tecknat ett Bostadsrättstillägg men det är varje medlems ansvar att säkerställa att de har lämpliga försäkringar.

Stadgar

Alla medlemmar i brf tråget ansvarar för att följa föreningens stadgar som är föreningens övergripande regelverk.  Utöver detta finns det ett förhållningsregler du som medlem förväntas respektera. 

Förhållningsregler

Visa dina grannar hänsyn. Ingen störning med hög musik och dylikt mellan kl 22.00 och 07.00. Skall du ha fest, prata med dina grannar eller sätt upp en lapp i trappuppgången. Rökning. Tänk på att det finns personer som av medicinska skäl är känsliga mot rök. Rök därför inte på balkongen eller i närheten av huset p g a att röken lätt dras in i ventilationen. Kasta inte heller fimpar från balkongen eller utanför entrédörrarna. Andrahandsuthyrning är endast tillåtet i vissa fall. Tillstånd krävs av styrelsen innan uthyrning. Blankett för ansökan finns en halv trappa ned på Gröna gatan 3 A. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren är själv skyldig att se till att det finns. Tänk på att byta batteri. I källargångar och källarförrådsgångar får inga saker förvaras pga brandrisk. Förråden ska vara låsta med hänglås. Entré-och källardörrar. Vintertid går mycket värme förlorad till stora kostnader för föreningen om dörrar står öppna. Katter smiter gärna in i trappuppgångar och källare. Mycket damm och smuts blåser in. Även ur brandsäkerhetssynpunkt är det viktigt att ytterdörrar och dörrar till tvättstugor och torkrum är stängda. Det gäller även fönster i dessa lokaler. I trapphusen får inga barnvagnar eller brännbart förvaras enligt brandmyndigheten. Läs gärna anslaget från brandmyndigheten.