Stadgar och underhållsplan och årsredovisning

Brf Trågets senast godkända stadgar

Brf tråget – stadgar

Brf Trågets senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017, föreningen redovisar brutet räkenskapsår månadsskiftet Augusti/September. Årsredovisningen sammanställs i samarbete med vår samarbetsparter för ekonomiskt förvaltning, SBC.

Brf tråget – årsredovisning 2021-2022

Styrelsen arbetar löpande med att se över fastighetens skick och underhållsbehov. Nedan finns antagen underhållsplan.

Underhållsplan 2020