Välkommen hem!

 BRF Tråget är en fastighet i stadsdelen Salabacke, Uppsala.
Här hittar du information om bostadsrättsföreningens verksamhet och vad som händer i föreningen.


Information på webbplatsen granskades senast 2024-06-25.

2024-06-25

Underhållsplanen är nästan klar, dokumentet bifogas så fort det är sammanställt. Det viktigaste i underhållsplanen är att stamrenovering är planerad om ca 10 år.

2024-03-18

Från och med 1:a mars gick föreningen över till Gemensam El, IMD

2024-01-26

Från den 1:a april 2024 så måste varje medlem själv ha tecknat ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring!

En bostadsrättsförening i Salabacke

Föreningen Brf Tråget bildades 1952, då under namnet Uppsala hus 4. Fastigheten var färdig för inflyttning 1953.

Föreningen består av 4 hus fördelat på 

Salabacke eller Sala backar

Namnet antas syfta på det kuperade läget för en sedan länge försvunnen by, Sala.

Sala by omtalas första gången 1221 i ett skyddsbrev för Vårfrukyrkan i Uppsala. På 1300-talet bestod byn av minst fyra gårdar, men gårdarna omvandlades kort därpå till torp och jorden knöts huvudsakligen till Uppsala domkyrka. Bytomten har legat i området kring nuvarande Källparken, där Sala källa nu rinner fram.[2]

Området var tidigare främst jordbruksmark som började exploateras för bebyggelse med början några år efter andra världskriget.

Källa: Wikipedia