Felanmälan

Ring 112 vid brand eller fara för liv!

Felanmälan

Felanmälan till föreningen sker genom att kontakta SBC kundtjänst. Det görs i första hand genom att registrera ett ärende i SBC kundportal. Kundtjänst kan även nås via telefon 0771-722 722.
Deras öppettider är vardagar 07.00 - 21.00.

Vår tekniska förvaltare, Joachim Gellerstedt, kan nås via telefon 08-501 151 05, eller e-post till joachim.gellerstedt@sbc.se.

Vid akuta problem

För akuta problem utanför kundtjänst normala öppettider kontaktar du jourtjänst på 018-410 04 10. 

Vid kontakt med jourtjänst utgår en jourtaxa för "Snabba ryck".  Ring därför endast jouren med problem som inte kan vänta till nästa vardag.

Är kundtjänst stängt, kontakta jouren. Med akut fel menas fara för person och fastighet. Det kan t.ex. vara elfel, vattenläckage eller stigande vatten i avlopp. Vid brand ring 112.

Trappstädning

Ekeby städ har anlitats för att städa våra trappuppgångar. De städar varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka på sommaren.

Kontakta styrelsen för att påtala fel, eller om det finns behov av extra städning i en uppgång.