Gemensamma ytor

Innergård och utomhusmiljöer

Trädgårdsmöbler finns på gården under den varma årstiden. Tänk på att ställa tillbaka dem om du flyttar dem.

Vi har två stycken Pergola på området, med varsin grill. Grillkol samt rengöring av grillgaller står du som medlem för. Boka en tid i förväg genom att sätta en lapp i klämman. Skriv datum & tid, namn & lägenhetsnummer samt mobilnummer. Vi vill gärna att ni skickar samma information till styrelsen@brftraget.se.


Odlingslotter – Föreningen har 10 st odlingslotter på baksidan av Årstagatan 18. En odlingslott kostar 100 kr/år. Kösystem. Kontakta Ola Jansson, mobil 073-551 71 92.

Det är förbjudet att rastar hundar på innergården. Om en hund utför sina behov på området ansvarar ägaren för att ta upp och slänga det i en papperskorg. Hundar som vistas på föreningens område skall vara kopplade.


Lekplats

Mitt i området finns en lekplats för barnen. 

Vi tar gemensamt hand om skötseln och tänker på att inte lämna saker som kan vara farligt för små barn.

Gemensamma inomhusmiljöer

En gemensam bastu finns i källaren på Gröna gatan 9.
Den bokas genom att kontakta Sofia Holm, telefon 070-888 89 68.

Det finns en vävlokal i källaren på Årstagatan 18 D.
Kontakta Kerstin Holm, telefon 0736-29 33 60, om du är intresserad av att använda den.

Det finns en hobbylokal i källaren på Gröna gatan 7. Ingången finns på gaveln.
Denna kan utnyttjas mot mot en depositionsavgift på 200 kr, som du får tillbaka när du lämnar lokalen i städat skick.
För bokning och upphämtning av nyckel till lokalen, ring Sofia Holm 070-888 89 68 .


Ingångar, gångstråk och förråd

Entré- och källardörrar

Vintertid går mycket värme förlorad till stora kostnader för föreningen om dörrar står öppna. Katter smiter gärna in i trappuppgångar och källare. Mycket damm och smuts blåser in. 

Även ur brandsäkerhetssynpunkt är det viktigt att ytterdörrar och dörrar till tvättstugor och torkrum är stängda. Det gäller även fönster i dessa lokaler. 

I trapphusen får inga barnvagnar eller brännbart förvaras enligt brandmyndigheten. Läs gärna anslaget från brandmyndigheten.

Trappstädning

Städfirman Ekeby städ städar varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka under sommarhalvåret.

Källare och förråd

I källargångar och källarförrådsgångar får inga saker förvaras på grund av brandrisk.

För att minska risken för att obehöriga har tillträde till förråd så skall medlemmar utrusta förråden med lås. Det minskar risken för stölder och ökar brandsäkerheten. Hänglåsen bekostas av respektive innehavare.