Källsortering

Miljöstugan

Enligt lag är vi alla skyldiga att källsortera vårt hushållsavfall. Som en service till våra medlemmar erbjuder föreningen möjlighet att källsortera i vår miljöstuga. Ta vara på den möjligheten! 

Föreningens miljöstuga finns på innergården. Det är en fristående byggnad mellan kallgaragen och Årstagatan 20. 

Platta till förpackningar och tillslut påsar så att soporna inte ligger lösa och börjar lukta.

Tidningar och returpapper

De tidningar du lämnar här blir råvara till nytt papper. Pappret sorteras och skickas vidare till pappersbruken där det blir nytt hushålls-, toalett- och tidningspapper.  Genom att återvinna papper sparar vi drygt 60 procent energi jämfört med att tillverka papper av nya fibrer. Ett ton returpapper motsvarar 14 normalstora träd. 

Vi källsorterar dagstidningar, veckotidningar, reklamblad och kataloger. Det går tyvärr inte att pappersåtervinna kuvert eller böcker!

Avboka gärna reklamtidningar du inte läser eller vill ha, så blir det mindre att återvinna.

Pappersförpackningar 

De förpackningar du lämnar i miljöstugan skickas till pappersbruken för att bli nya förpackningar. 

Här kan du lämna bland annat mjölkpaket, tvättmedelsförpackningar av kartong, äggkartonger, toa- och hushållsrullar, papperspåsar (till exempel socker- och mjölpåsar), pappersmuggar, papperstallrikar och vadderade kuvert. 

Platta till kartongerna och vik ihop dem så att de tar mindre plats. Tänk på att vi är 180 st hushåll och allas våra pappersförpackningar måste få plats i de behållare vi har. Ökat antal behållare fördubblar priset för hämtning. 

Wellpapp och kartonger 

Wellpapp lämnas i avsedd behållare. Platta till och vik ihop kartongerna. 

Vid flytt, renovering och inköp av stora varor ber vi dig att köra bort förpackningen så att alla medlemmars förpackningar får plats. 

Plastförpackningar och frigolit

Dina plastförpackningar, både mjuka och hårda, lägger du lösa i behållaren. Här lämnar du också frigolit. 

Sortera bort kapsyler, lock och korkar som inte är av plast. 

Alla typer av plastförpackningar kan läggas i behållaren. 

Färgat och ofärgat glas

Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk, råvaror som finns i begränsad mängd. 

Sortera bort kapsyler, lock och korkar som inte är av glas. 

Metallförpackningar 

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Här kan du lämna bland annat konservburkar, lock och kapsyler, värmeljus, rena färgburkar av metall, tömda sprayflaskor, aluminiumformar och aluminiumfolie. Annat av metall, stekpannor, kastruller och metallstänger av olika slag lämnas till återvinningsstation. 

Brännbart restavfall

Restavfallet förbränns och värmen som utvinns vid förbränningen används sedan till fjärrvärme och vattenuppvärmning för våra bostäder i Uppsala. 

Här kan du lägga bland annat kuvert, grova köttben, dammsugarpåsar, snus och fimpar, blöjor och kattsand. 

Endast en mindre del av vårt hushållsavfall ska läggas i restavfallet om vi källsorterar rätt. 

Matavfall 

Matavfallet behandlas i kommunens biogasanläggning och blir biogas till bilar och stadsbussar samt biogödsel till lantbruket. Använd kommunens endast papperspåsar för matavfall som finns att hämta i miljöstugan. Jord, kvistar, grenar och plastpåsar ska inte blandas med matavfall, eftersom de skadar utrustningen och skapar driftproblem. Här lägger du matrester, skaldjursskal, fruktrester, grönsaksrester, bröd, kött- och fiskrens, kaffesump, kaffefilter, tepåsar mm Snittblommor och andra mjukare växtdelar kan läggas i påsen för matavfall. 

Batterier 

Här lämnar du alla typer av batterier till exempel engångsbatterier, laddningsbara batterier och inbyggda batterier. Bilbatterier lämnas däremot på Uppsala kommuns återvinningsstationer. 

Lysrör och ljuskällor (glödlampor) 

Det finns en liten behållare i miljöstugan för dessa. 

I miljöstugan kan du lämna

Övriga sopor

Övriga sopor, t ex grovsopor, renoverings- och flyttavfall, ska du lämna på återvinningsstationen på Arkgatan 14.


Miljöstation

Närmaste miljöstation (för farliga ämnen) är OK/Q8-macken på Årstagatan 5-7.


Läkemedel

Läkemedel lämnas på Apoteket. De ska absolut inte kastas eller hällas ut i vattnet.


Elektronikavfall

All elektronik ska lämnas på Uppsalas återvinningsstationer.


Grovsopor och farligt avfall 

Alla typer av grovsopor så som möbler, TV-apparater och dylikt lämnas på Uppsala kommuns återvinningsstationer. 

Även alla typer av farligt avfall såsom kemikalier, färgrester, lösningsmedel, bilbatterier samt kvicksilverhaltigt material som febertermometrar lämnas in på återvinningsstationerna. 


Mobil insamling av farligt avfall 

Uppsala Vatten står på Brantingstorg vid två tillfällen per år och tar emot miljöfarligt avfall. Tillfällena annonseras i media, så håll utskick!