Parkering

Parkeringar

Föreningen har fem typer av parkeringsplatser. Tillgång till dessa erbjuds enligt ett kösystem som hanteras av SBC. 

Som medlem i föreningen kan du logga in på din medlemsida hos SBC med BankID för att ställa dig i kö och se din plats i kön.

OBS! P.g.a. brandrisk får endast bildäck och cyklar förvaras i garagen. Detta är viktigt för att våra försäkringar ska gälla!

Prislista

Infarter

Infarterna till husen är stängda med bommar, för att hålla obehörig trafik borta från gångvägarna. Bommarna är inte låsta.

Vid transport av tunga saker till/från husen får man köra in bilar förbi bommarna. Kör ut bilen så snart den inte behöver stå kvar, så den inte är i vägen för andra.

Hantverkare får tills vidare stå med bilar innanför bommarna medan de arbetar i fastigheten, eftersom det inte finns lediga parkeringsplatser att ställa sig på inom rimligt avstånd.

För allas trevnad och säkerhet har föreningen anlitat ett vaktbolag som kontrollerar och bötfäller bilar som står felaktigt parkerade runt fastigheten.